Vážení rodiče,

Všem nově se registrujícím pacientům od 1.2.2015 sleva 500 Kč na Vámi vybrané očkování, které není hrazené ze ZP .

Ve svých ordinacích poskytuji léčebně - preventivní péči dětem od narození do 19 let. Možnost individuálních konzultací. Mám smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

Ordinaci najdete v Uherském Hradišti ,ulice Kollárova 479.

Náplní naší práce je:

 • léčba akutně a chronicky nemocných dětí
 • návštěvní služba po předchozí domluvě
 • konzultace s nastávajícími maminkami
 • poradny pro kojence
 • preventivní prohlídky a očkování dané zdravotním řádem
 • administrativní výkony - potvrzování přihlášek, řidičských průkazů, vystavování potravinářských průkazů...
 • nadstandardní nepovinná očkování s možností zajištění vakcín
 • individuálně vedený očkovací kalendář dětí
 • telefonické konzultace mimo ordinační dobu na mobilním telefonu jako placenou službu
 • propichování uší pro náušnice dle zájmu v místním umrtvení
 • možnost provedení odběrů krve na krevní skupinu dítěte
 • možnost odběru krevních vzorků v lokálním znecitlivění
 • stanovení CRP v ordinaci do 10 minut
 • rychlé orientační testy na přítomnost streptokoka v krku v ordinaci do 10 minut

Jako velkou výhodu vidíme práci 2 plně kvalifikovaných lékařek v týmu, která poskytuje Vám možnost konzultovat problém s dalším odborníkem na "domácí půdě".

Dokumenty ke stažení

Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372/2011 Sb.
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování
Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování

MUDr. Helena Filová, Uh. Hradiště